gen_770.1.gifgen_254.1.gifForsidenNyhederFrikorps DanmarkRegiment DanmarkLedende TyskereLuftwaffeGestapoDanske NazisterSchalburgkorpsetHipo og ETTerrorgrupperneDe likvideredeRetsopgøretBiografierPortrætsamlingenDekorationerReferencerBagsiden

gen_286.1.gif

Erik Kristian Schive Lærum

Laerum_Erik12a.jpg

Født: 5. august 1903 i Oslo i Norge.
Død: 1985

Erik Lærum blev født i Oslo i Norge af norske forældre. Familien rejste meget rundt i Skandinavien grundet farens arbejde, og Erik Lærum kom derfor til at gå i skole i Norge, Sverige og Danmark. I Eriks Lærums teenageår bor familien i Danmark, og der bliver derfor i Danmark, at han gør karriere, selvom han mest føler sig norsk.

I 1924 indtræder Erik Lærum i den danske hær for at aftjene sin værnepligt. Lærum vil gerne gøre karriere i hæren, og han avancerer hurtigt op gennem systemet. Han begynder i infanteriet, men skifter som nyudnævnt sekondløjtnant til kystartilleriet i 1927.

I 1932 betyder omrokeringer og besparelser i forsvaret, at kystartilleriet bliver lagt ind under flåden. I den forbindelse ansøger Lærum om at måtte skifte værn til luftvåbnet. Ansøgningen godtaget og Lærum bliver i 1936 udnævnt til kaptajn i luftvåbnet. I 1936 bliver Lærum gift for anden gang og parret får efterfølgende to børn.

I februar 1940 bliver Lærum optaget på officersskolens generalstabskursus. Det er ikke enhver beskåret, at få lov at starte på generalstabskurset, hvilket fortæller noget om de kvaliteter Erik Lærum må besidde på dette tidspunkt. Lærum når dog aldrig at gøre generalstabsuddannelsen færdig.

Besættelsen den 9. april 1940 bliver et vendepunkt i Erik Lærums liv. I nogle år har han været fascineret af nazismens militære resultater i Tyskland, og med besættelsen bliver denne fascination ikke mindre. Som mange af sine officerskammerater er Lærum dybt nedtrykt over den hurtige kapitulation. De demokratiske politikere har i hans øjne forrådt Danmark, og den nazistiske besættelse er i Lærums øjne en nødvendigt konsekvens af en forfejlet dansk forsvarspolitik. Lærum melder sig som konsekvens ind i DNSAP i juni 1940.

Erik Lærums tid i DNSAP bliver forholdsvis kort og meget turbulent. Lærums temperament passer dårligt ind i det meget hierarkisk opbyggede nazistparti i Danmark. Umiddelbart har Lærum mange kvaaliteter, som DNSAP kan bruge. Han er højtuddannet officer og hans gør sig mange gode tanker om ungdommens opdragelse. Bl.a. skriver Lærum en artikel om ungdommens opdragelse i et militært tidsskrift. I artiklen skinner Lærums nazistiske overbevisning klart igennem.

Erik Lærum i NSU uniformDa leder af DNSAPs ungdomsorganisation (NSU) C.F. von Schalburg i efteråret 1940 melder sig til tjeneste i Waffen-SS, skal partiet finde en midlertidig afløser. C.F. von Schalburg har på kort tid forandret NSU fra en spejderorganisation til en militærpolitisk forskole til Waffen-SS. I partiet leder man efter en mand, der kan fører arbejdet videre med sammen entusiasme som Schalburg. Valget falder på Erik Lærum.

Den 1. november 1940 starter Erik Lærum som fungerende landsungdomsfører i Nationalsocialistisk Ungdom (NSU). Lærum går til arbejdet med krum hals. Han rejser landet rundt og holder mange taler for at promovere NSU og den nazistiske idé. Lærums insats giver pote. Medlemstallet i NSU stiger støt og forholdet til den tyske besættelsesmagt er godt.

Erik Lærums popularitet bliver efterhånden problematisk for partiet. Der er ingen tvivl om, at Lærum er en mand med politiske ambitioner. Allerede efter to måneder som ungdomsfører løsriver han NSU fra partiet og gør det selvstændigt under partiføreren. Medlemmerne skal betale kontingent direkte til NSU. Lærum aftaler samtidig med besættelsesmagten, at deres tilskud til NSU nu skal gå direkte til NSU og ikke via DNSAP først. DNSAPs fører Frtiz Clausen er ikke glad ved situationen.

I sensommeren 1941 rager Erik Lærum også uklar med C.F. von Schalburg, der stadigvæk befinder sig i Waffen-SS. Lærums dage i DNSAP er ved at være talte, og den 6. september 1941 melder han sig ud. Tre dage senere bliver han officielt ekskluderet af partiet.

Efter bruddet med DNSAP forsøger Erik Lærum at melde sig til tjeneste i det tyske Luftwaffe. Her er man dog endnu ikke klar til at optage udenlandske soldater til aktiv tjeneste, og Lærums ansøgning bliver i efteråret 1941 ikke imødekommet. I februar 1943 søger Lærum dog igen at komme i tysk tjeneste. Denne gang går ansøgning til Waffen-SS, og her kan man sagtens bruge en mand med Lærums kvaliteter.

I Waffen-SS kommer Erik Lærum til artilleriet. Fra februar 1943 og et halvt år frem, er han tilknyttet en artilleriskole i München. Sidenhen kommer han til Artilleriregiment 11 i 11. SS-Panzergrenadier-Division "Nordland", hvor hovedparten er de danske soldater også er tilknyttet. Senere kommer Erik Lærum til SS-Panzergrenadier-Regiment 24 "Danmark" som artilleriofficer.

Kun afbrudt af korte orlov er Erik Lærum på Østfronten helt frem til marts 1945. Her blever han såret for fjerde gang og sendes på rekreationsophold i Danmark. Han ankommer den 8. april 1945 med ordre om at melde sig til tjeneste igen den 3. maj 1945. Denne dag bliver han dog sendt hjem igen. Krigen er slut og de tyske styrker i Danmark kapitulerer 2 dage senere.

Erik Lærum bliver arresteret på sin bopæl den 5. maj 1945. Dem 20. november 1945 bliver han i Københavns Byret idømt 4 års fængsel. I Østre Landsret bliver dommen den 14. marts 1946 skærpet til 8 års fængsel for igen den 6. maj 1947 at bliver nedsat af Højesteret til de oprindelige 4 års fængsel. Den 11. april 1948 bliver Erik Lærum løsladt.

Forfremmelser
SS-Hauptsturmführer:

Historie
Tilknytte Artillerie-Regiment 11 i SS-Panzergrenadier-Division "Nordland": august 1943 - 1. februar 1944
Artilleriofficer i SS-Panzergrenadier-Regiment 24 "Danmark":
Kommandør for 13. kompagni i SS-Panzergrenadier-Regiment 24 "Danmark": 1. juni 1944 - 4. marts 1945

Kilder

Lauridsen, John T.: "Dansk Nazisme, 1930-45 - og opefter", Gyldendal, 2002
Lauridsen, John T.: "Over stregen - under besættelsen", Gyldendal, 2007

Billedet øverste er taget fra bogen "Over stregen - under besættelsen" af John T. Lauridsen. (Bjarne Hansen og M. Sodes arkiv)