gen_770.1.gifgen_254.1.gifForsidenNyhederFrikorps DanmarkRegiment DanmarkLedende TyskereLuftwaffeGestapoDanske NazisterSchalburgkorpsetHipo og ETTerrorgrupperneDe likvideredeRetsopgøretBiografierPortrætsamlingenDekorationerReferencerBagsiden

gen_286.1.gif

Ledende Tyskere i Danmark

Shellhuset 210345.jpg

Tyskernes indsats i Danmark fungerede på mange niveauer. Mest opmærksomhed har i efterkrigstiden været rettet mod det tyske sikkerhedspolitis indsats mod den danske modstandsbevægelse og mod de forskellige danske nazistiske grupperinger. Der var danskere begge steder om end kun få var direkte ansat i det tyske sikkerhedspoliti.

Det Tyske sikkerhedspoliti

Det tyske sikkerhedspoliti kom til Danmark i ryggen på den tyske hær den 9. april 1940. Men modsat de fleste andre invasioner, som den tyske hær allerede havde udført, var det kun meget få tyske politifolk, der kom til Danmark i begyndelsen af besættelsen. Fra starten var det planen, at det danske politi skulle fortsætte deres arbejde som hidtil. Tyskland anerkendte Danmark som en suveræn stat, så regeringen, politiet og domstolene kunne principielt fortsætte som før.

Da samarbejdspolitikken bryder sammen i efteråret 1943, bliver det nødvendigt for det tyske politi at tilpasse sig den nye situation. Nogle hundreder politifolk ankommer i efteråret 1943 til Danmark. Mange af de nye folk sendes til hovedkvarteret i København, hvor politiet er blevet omstruktureret for bedre at kunne imødegå den nye situation. Resten af de nye folk sendes de regionale hovedkvarterer (Aussendienststellen) i Esbjerg, Kolding, Odense og Århus. Senere oprettes også regionale hovedkvarterer i Rønne, Åbenrå og Ålborg.

En af hovedopgaverne for det omstrukturerede sikkerhedspoliti bliver bekæmpelsen af den spirende modstandsbevægelse. Dette arbejde udføres primært af de tyske og danske ansatte i afdeling IV (Gestapo) med så stor succes, at Royal Air Force flere gange må bombe hovedkvartererne for at undgå en total optrevling af modstandsbevægelsen. Hovedkvartererne i København, Odense og Århus lægges i ruiner. Hovedkvarteret på universitetskollegierne IV og V i Århus bombes den 31. oktober 1944. Hovedkvarteret på Shellhuset i København bombes den 21. marts 1945, mens hovedkvarteret på Husmandsskolen i Odense bombes den 17. april 1945. Alle tre angreb er vellykkede, da hovedkvarterernes arkiver over modstandsbevægelsens folk går op i røg. I Århus er bombningen særligt vellykket, da stor set hele den tyske ledelse bliver dræbt under angrebet. Det tyske politi kommer sig aldrig over angrebene.

(Det tyske sikkerhedspolitis organisationsstruktur og Galleri med de vigtigste ledende tyskere i Danmark)