gen_770.1.gifgen_254.1.gifForsidenNyhederFrikorps DanmarkRegiment DanmarkLedende TyskereLuftwaffeGestapoDanske NazisterSchalburgkorpsetHipo og ETTerrorgrupperneDe likvideredeRetsopgøretBiografierPortrætsamlingenDekorationerReferencerBagsiden

gen_286.1.gif

Danske nazister

Fritz Clausen taler 1942.JPG

De danske nazistiske grupperinger

På trods af at antallet af aktive danske nazister var forholdsmæssigt lille var antallet af grupperinger gennem besættelsen stort. Specielt politisk var nazisterne i krigens sidste år splittet i mange forskellige politiske partier og grupperinger. Hvor DNSAP i besættelsens første år var dominerende savnede den danske nazisme siden hen et samlende organ, der kunne være toneangivende for de danske nazister.

Ledende danske nazister

Aage H. Andersen
Max Johannes Arildskov
Helge Bangsted
F. Banner-Jansen
Dirck-Ingvard Bonnek
Hans Christian Bryld
Fritz Clausen
Olga Eggers
Erling Hallas
Jacob Erik Holm
C.O. Jørgensen
Ejnar Jørgensen
Erik Kristian Schive Lærum

Danske nazistisk politiske grupperinger

Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti (DNSAP)
Danmarks Nationalsocialistiske Arbejder Parti blev grundlagt den 16. november 1930 efter tysk forbillede med. Initiativtageren var Ritmester Cay Lembcke, der var partiets fører indtil 26. juli 1933, da lægen Frits Clausen blev ny fører ved et kup.

Partiet fik aldrig stor opbakning i den danske befolkning. Ved valget i 1935 fik partiet kun knap 1 % af de afgivne stemmer. Ved folketingsvalget i 1939 opnåede partiet knap 2 % af de afgivne stemmer, hvilket gav 3 mandater i Folketinget. Selv ikke efter besættelsen formåede partiet at få afgørende politisk indflydelse. Dels var ledelsen for uerfaren og dels var den danske nazisme for splittet til, at nazismen rigtigt kunne få fodfæste i dansk politik. Da partiet ved valget i marts 1943 skuffende kun opnår 2,15 % af de afgivne stemmer, går partiet nærmest i opløsning og dansk nazisme bliver herefter fuldstændigt splittet og finder aldrig fodfæste igen.

DNSAP havde en ungdomsafdeling, der spillede en væsenlig rolle i det nazistiske miljø. Ungdomsbevægelsen hed Nationalsocialistisk Ungdom (NSU). Læs mere om NSU her...

Dansk Socialistisk Parti (DSP)
Stiftet i begyndelsen af trediverne under navnet National Socialistisk Parti. Den ubestridte leder var den tidligere leder af DNSAPs afdeling i København Wilfred Petersen. Partiet gennemførte i sin levetid en lang række politiske provokationer, der i mange tilfælde førte til fængselsdomme over partiets medlemmer. Gik i 1941 sammen med bl.a. det lille parti "Nationalt Samvirke" og dannede "Dansk Folkeparti".

National Socialistisk Arbejder Parti (NSAP)
Stiftet den 31. oktober 1935 af Aage H. Andersen, der tidligere samme år havde været folketingskandidat for DNSAP. Her var han dog blevet smidt ud for sit rabiate syn på jødespørgsmålet. Et andet ledende medlem var Olga Eggers, der var medredaktør på partiets blad "Kamptegnet". I 1941 indledte partiet et samarbejde med DNSAP. Den 31. oktober 1941 ophørte partiet reelt, da de ledende medlemmer gik over i det nyoprettede "Dansk Antijødisk Liga".

Dansk Folkefællesskab (DFF)
Stiftet den 24. maj 1936 af udbrydere fra DNSAP. Partiet vandt primært tilslutning blandt DNSAPs medlemmer i Århus Amt, men fik ellers ingen væsentlig tilslutning. Den 17. oktober 1940 tilsluttede partiet sig "Den Nationale Blok".

Den Nationale Liga (DNL)
Sammenslutningen DNL blev stiftet i 1938 med "Danmarks Genrejsning" som erklæret mål. Sammenslutning gik op i 1943 op i Schalburgkorpset.

Den Nationale Blok (DNB)
Stiftet i april 1940 med den senere berygtede nazist T.I.P.O. Madsen som fører. I partiets første leveår opslugte de andre småpartier som "Danmark for Folket" i juni 1940, "Dansk Folkefællesskab" og "Dansk Nordisk Front" i oktober 1940 og "Den Nationale Fagstat" i november 1940. Den 25. juli 1942 gik partiet ind i den nye partisammenslutning "Den Nationale Aktion".

Den Danske Front (DDF)
Stiftet den 17. februar 1941 af en udbrydergruppe fra DNSAP. De var utilfredse med DNSAPs manglende vilje til at føre sin politik ud i livet og utilfredse med elementer i DNSAPs ledelse. De overtog DNSAPs partiprogram og overtog DNSAPs hovedkontor i København. Den 25. juli 1942 gik partiet sammen med flere andre småpartier ind i Den Nationale Aktion".

Dansk Folkeparti (DF)
Stiftet den 1. marts 1941 ved sammenlægning af "Dansk Socialistisk Parti", "Det nationale Genrejsningsparti", og "Nationalt Samvirke – Fagstatsbevægelsen". DF var i høj grad nazisten Wilfred Petersens værk, og han kom på godt og ondt til at præge parti.

Den Nationale Aktion (DNA)
Stiftet den 4. maj 1942 ved samling af en række småpartier som "Arbejderfællesskabet", "Dansk Enhedsparti", "Den Danske Front" og "Den Nationale Blok". Den 4. september 1942 blev "Det Danske Arbejder- og Bondeparti" opløst, og medlemmer blev opfordret til at tilslutte sig DNA.

Dansk Antijødisk Liga (DAL)
Stiftet af Aage H. Andersen den 31. oktober 1941 som erstatning for NSAP. DAL var ikke et nyt politisk parti. Det samarbejdede med DNSAP og helligede sig kampen mod den internationale jødedom. Den 20. maj 1944 blev det forbudt for DNSAPs medlemmer samtidig at være medlem af DAL.

Dansk National Samling (DNS)
Stiftet i august 1944 i opposition til resterne af DNSAP af fremtrædende danske nazister. Partiet var tænkt som et sidste forsøg på at samle dansk nazisme. Forsøget mislykkedes og partiet gik i opløsning i krigens sidste måneder.