gen_770.1.gifgen_254.1.gifForsidenNyhederFrikorps DanmarkRegiment DanmarkLedende TyskereLuftwaffeGestapoDanske NazisterSchalburgkorpsetHipo og ETTerrorgrupperneDe likvideredeRetsopgøretBiografierPortrætsamlingenDekorationerReferencerBagsiden

gen_286.1.gif

Schalburgkorpset

Schalburgkors1.gif

Den 18. februar 1943 får SS-Sturmbannführer Knud Børge Martinsen af SS-Reichsführer Heinrich Himmler til opgave at oprette en dansk pendant til det tyske SS. Den 1. april 1943 kan K.B. Martinsen proklamere oprettelsen af "Germanske Korps", der dog allerede i september samme år skifter navn til "Schalburgkorpset".

Schalburgkorpset er ikke som i Holland og Norge en del af det nationale nazistiske moderparti. DNSAP i Danmark har på dette tidspunkt allerede spillet fallit, og i oprettelsen af Schalburgkorpset ser K.B. Martinsen en mulighed for at danne et nyt samlende nazistisk parti, der er uafhængigt af besættelsesmagten.

Schalburgkorpset har vanskelig ved at komme ordentligt i gang. K.B. Martinsen er ikke nogen stor politisk begavelse, og han forstår ikke det politiske spil, der opstår i kølvandet på oprettelsen af Schalburgkorpset. Efterhånden får korpset dog organiseret sig og medlemstallet stiger støt. Korpset opretter bl.a. sin egen efterretningstjeneste, hvor nogle af de mest fanatiske nazister nidkært arbejder for den tyske besættelsesmagts interesser. Efterretningstjenesten får så stor succes, at den 1. april 1944 skilles ud fra korpset og knyttes tættere til besættelsesmagten.

Folkestrejken i juni og juli 1944 får afgørende betydning for det efterhånden forhadte Schalburgkorps. Korpset nyder på dette tidspunkt ingen respekt i hverken befolkningen eller hos besættelsesmagten. Københavnerne stiller under folkestrejken som betingelse, at korpset fjernes fra de Københavnske gader. Presset på korpset er stort og efter tysk indgriben udskilles den militære afdeling reelt fra korpset og bliver den 1. juli 1944 til frontuddannelsesenheden "SS-Ausbildungs-Bataillon Schalburg". Fra at være en selvstændig politisk og militær enhed er Schalburgkorpset nu efterhånden reduceret til endnu et instrument for den tyske besættelsesmagt.

Officielt bliver Schalburgkorpset nedlagt i februar 1945. En lille vagtenhed får dog lov at fortsætte som uddannelsesenhed for frontsoldater. Denne enhed, der er resterne af Schalburgkorpset, består helt indtil befrielsen. En del af de ledende personer bliver i krigens sidste måneder likvideret af modstandsbevægelsen, og det er en næsten symbolsk vagtenhed uden politisk eller militær betydning, der kapitulerer til modstandsbevægelsen den 7. maj 1945.

Portrætter af nogle af de ledende medlemmer af Schalburgkorpset kan ses her.

 

Schalburgerblegdamsvej.jpg