gen_770.1.gifgen_254.1.gifForsidenNyhederFrikorps DanmarkRegiment DanmarkLedende TyskereLuftwaffeGestapoDanske NazisterSchalburgkorpsetHipo og ETTerrorgrupperneDe likvideredeRetsopgøretBiografierPortrætsamlingenDekorationerReferencerBagsiden

gen_286.1.gif

Tage Petersen

Petersen_Tage.jpg

Født: 18. Jul. 1915 in Frederiksberg
Henrettet: 10. maj 1949 i København.

Tage Petersen blev indkaldt til den danske hær i 1936. Her blev han uddannet i en flak-enhed. I 1938 forlader han hæren som sekondløjtnant af reserven og påbegynder en købmandsuddannelse. På grund af den spændte europæiske situation er Tage Petersen dog hurtigt tilbage i trøjen. Mod slutningen af 1939 overtager løjtnant Tage Petersen ledelsen af et flak-batteri.

Den 9. april 1940 er Tage Petersen i stilling med sit flak-batteri, da tyskernes angreb på Danmark begynder. Batteriet er placeret nær den tyske grænse ved Løgumkloster. Tage Petersen og hans mænd beskyder de tyske jagerfly og beskadiger to fly, inden tyske styrker tvinger dem til at nedlægge våbnene. Kort efter opgiver Kongen og regeringen enhver modstand og tyskerne kan som bekendt indtage Danmark uden større problemer.

Som mange af sine officerskolleger er Tage Petersen dybt berørt over situationen. Den danske hær får lov at bestå, men det er nu en hær uden ære. Tage Petersen søger væk fra hæren, og den 30. maj 1940 er han civilist igen.

I oktober tager Tage Petersen kontakt til DNSAP, og han bliver medlem. Allerede i januar 1941 forlader han dog igen partiet, da han er stærkt utilfreds med partiets ledelse.

Da Frikorps Danmark står for at blive oprettet melder Tage Petersen sig til tjeneste. Han ser i korpset en mulighed for at genoprette de danske officerers ry. Tage Petersen optages i Waffen-SS som Legion-Untersturmführer og sendes til Hamborg sammen med resten af de frivillige i Frikorps Danmark. Tage Petersen bliver tilknyttet Frikorpsets stabskompagni.

Da Frikorpset forsættes til Posen-Treskau er Tage Petersen blevet adjudant for Frikorpset Chef. Obersturmbannführer Christian Peder Kryssing. Et halvt års tid senere i februar 1942 er Kryssings tid som kommandant for Frikorpset dog ved at ebbe ud, og flere af de Kryssingtro officerer bliver kommanderet andet steds hen. Tage Petersen sendes til uddannelse på den store SS-officersskole i Bad Tölz.

Efter endt uddannelse kommer SS-Obersturmführer Tage Petersen i sommeren 1942 SS- Artilleri-Regiment 5 i 5. SS-Division "Wiking", hvor han bliver batterichef for 4. batteri. Under enhedens indsats i Kaukasus tildeles Tage Petersen jernkorset af både første og anden klasse og stormmærket.

Senere bliver Tage Petersen batterichef for stabsbatteriet i II. Bataljon i SS-Artilleri-Regiment 5 i 5. SS-Division "Wiking". Det er på denne post, at han i vinteren 1943 under en tilbagetrækning bliver svært såret ved et lungeskud.

Da Tage Petersen efter mange lange ophold på forskellige lazaretter er ved at være ved hægterne igen er han tilbage i Danmark, hvor han beordres til Høvelte Kasserne for at uddanne unge rekrutter i Germanische Sturmbanne Dänemark (GDS). Senere kommer Tage Petersen den 4. juni 1944 til Ringsted Kasserne, hvor han overtager et kompagni af SS-Ausbildungsbataillon "Schalburg". Enheden er resterne af det så berygtede Schalburgkorps.

I september 1944 bliver det danske politi arresteret og man forsøger at erstatte politiet med et hjælpepoliti (HIPO). Mod sin vilje beordres Tage Petersen til København for at lede den HIPO-enhed, der skal transporterer de arresterede politifolk til kz-lejren Neuengamme i Nordtyskland. Tilbage fra Tyskland overtager Tage Petersen ledelsen af Abteilung I i Germanischen-SS i København.

Den 1. april 1945 bliver Tage Petersen leder af Abteilung V i Germanischen-SS i København. Abteilung V er HIPO. I den sidste krigsmåned er Tage Petersen svært involveret i bekæmpelsen af den voksende modstandsbevægelse. Blandt andet er Tage Petersen involveret i Lorenzen-gruppens arbejde. Hans indsats i den sidste krigsmåned kommer til at koste ham livet efter krigen.

Den 4. maj 1945 samles Tage Petersen sammen 15-20 andre danskere i tysk tjeneste i et sommerhus i Asserbo nord for København. Den næste morgen overfaldes sommerhuset af modstandsfolk. Konfrontationen ender i et sandt blodbad med 3 dræbte. Kun 4 af de 15 i sommerhuset er uskadte – blandt de 4 er Tage Petersen. Alle arresteres og føres i krigsfangenskab.

Den 29. januar 1947 bliver Tage Petersen sammen med 9 andre medlemmer af Lorenzen-gruppen dødsdømt i Københavns Byret. Den 26. juli 1947 stadfæster Østre Landsret samtlige dødsdomme. Den 31. marts 1948 stadfæstede Højesteret dødsdommene. Senere benåder justitsministeren 6 medlemmer, mens 4 andre dødsdomme eksekveres. Tage Petersen henrettes ved skydning den 10. maj 1949 klokken 02.34 på Bådsmandsstræde Kasserne.

Forfremmelser
SS-Obersturmführer:
Legion-Untersturmführer: juli 1942

Historie
Tilknyttet staben i Frikorps Danmark fra juli 1941 til februar 1942. Herunder adjudant for Frikorps Danmark kommandør Christian Peder Kryssing fra november 1941 til februar 1942.
Følger undervisningen på SS-skolen i Bad Tölz fra februar 1942 til sommeren 1942.
Batterichef for 4. Batteri i SS-Artilleri-Regiment 5 i 5. SS-Division "Wiking" fra som,meren 1942.
Batterichef for Stabsbatteriet i II. Bataljon ved SS-Artilleri-Regiment 5 i 5. SS-Division "Wiking" til vinteren 2943, hvor han såres hårdt ved et lungeskud.
På lazaret i Kaukasus og senere i København fra vinteren 1943
Tilknyttet Germanische Sturmbanne Dänemark på Ringsted Kasserne til 4. juni 1944.
Tilknyttet SS-Ausbildungsbataillon "Schalburg" på Ringsted Kasserne fra 4. juni 1994 til oktober 1944.
Leder transporten af danske politifolk til kz-lejren Neuengamme fra oktober 1944.
Leder af Abteilung I i Germanische-SS i København til 1. april 1945.
Leder af Abteilung V (HIPO) i Germanische-SS i København fra 1. april 1945 til sin arrestation den 5. maj 1945.

Dekorationer
1939 Eisener Kreuz II:
1939 Eisener Kreuz I:
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz:
Sturmabzeichen:

Kilder

Bøgh, Frank: De dødsdømte, 2005.
Moore, John P.: "Führerliste der Waffen-SS", 2003
Nielsen, Holger Thor: "SS-Obersturmführer der Reserve Tage Petersen – Das ungerechte Schicksal eines dänischen „Wikingers", artikel i „Der Freiwillige".
Rantzau Engelhardt, Poul: Frikorps Danmarks Historie, 1970