gen_770.1.gifgen_254.1.gifForsidenNyhederFrikorps DanmarkRegiment DanmarkLedende TyskereLuftwaffeGestapoDanske NazisterSchalburgkorpsetHipo og ETTerrorgrupperneDe likvideredeRetsopgøretBiografierPortrætsamlingenDekorationerReferencerBagsiden

gen_286.1.gif

Ernst Christian Hartvig Viffert

Viffert_ErnstChristianHartvig01.jpg

Født: 10. november 1893 i København.
Død: 1950/51 i Stalino i Rusland.

Viffert var en af de ældste danske officerer i Waffen-SS. Da første verdenskrig brød ud i 1914 var Ernst Christian Hartvig Viffert allerede sergent i den danske hær. Da Danmark ikke deltog i verdenskrigen fortsatte Vifferts karriere i hæren uhindret indtil 1926, hvor han foreløbigt afsluttede sig militære karriere. Han var da løjtnant og uddannet pionerofficer.

I 1926 drog Viffert til Asien, hvor han i nogle år arbejdede med at bygge jernbaner. Efter hjemkomsten til Danmark blev Viffert kortvarigt ansat ved de danske jernbaner, inden han i 1934 igen lod sig indrullere i hæren som kaptajn. Han begrundede dengang sin genindtræden i hæren med den ustabile situation i Europa. Viffert blev kompagnichef i en pionerbataljon og blev i denne post udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Den 9. april 1940 er Viffert på sin post, men fuld af skam beordres han til at kapitulere inden modstanden mod den tyske invasion overhovedet er kommet i gang. Dette nederlag for den danske hær sætter dybe spor hos Viffert, der melder sig ind i DNSAP den 12. juni 1940. Han får medlemsnummer PM30.095. Da den danske hær får lov at opretholde sit virke, er Viffert stadigvæk i den danske hær efter besættelsen, men det er en hær uden ære.

Da Frikorps Danmark oprettes i sommeren 1941 er Viffert en af de første, der melder sig. Han er, som mange af de andre danske officerer opsat på at vise, hvad danske soldater dur til. Trods sin høje alder indtræder han i Waffen-SS som Legion-Hauptsturmführer, og han drager af sted til Tyskland med de første frikorps-frivillige.

Viffert forlader Frikorps Danmark længe inden enheden er kampklar. Med sin baggrund i de danske ingeniørtropper sendes han på pionerskole i Dresden. Efter endt uddannelse kommer Viffert til SS-Pioner-Bataljonen i 5. SS-Division "Wiking". Viffert er nu SS-Sturmbannführer og officer i staben ved Pioner-Bataljonen.

Fra 21. august 1942 til 3. oktober 1942 er Viffert kompagnichef for 2. kompagni i SS-Pioner-Bataljonen i 5. SS-Division "Wiking". Under frontindsatsen som kompagnichef dekoreres han bl.a. med jernkorset af anden klasse og de såredes medalje.

I foråret 1943 er Viffert igen under uddannelse i Tyskland. Efter endt uddannelse bliver han pionerchef i det lettisk dominerede VI. Waffen-Armee Korps der SS. Han bliver i denne stilling krigen ud.

VI. Waffen-Armee Korps der SS er del af den ubesejrede Kurland-Arme, der først kapitulerer, da alt håb er ude den 8. maj 1945. Herefter kommer Viffert i russisk straffelejr (krigsfangelejr 7162/13 i Damitye ved Kiev), hvor han i sommeren 1950 idømmes 25 års hårdt arbejde. Indenfor et år dør en stærkt svækket Ernst Christian Hartvig Viffert.

Forfremmelser
SS-Obersturmbannführer: 9. november 1943
SS-Sturmbannführer: Forår 1942
Legion-Hauptsturmführer: 1942

Historie
Tilknyttet Frikorps Danmark fra juli 1941 til vinteren 1941/42.
Følger undervisningen på en pionerskole i Dresden, Tyskland indtil foråret 1942.
Tilknyttet Pioner-Bataljon 5 i 5. SS-Division "Wiking" fra foråret 1942 til 21. august 1942.
Kompagnichef for 2. kompagni i Pioner-Bataljon 5 i 5. SS-Division "Wiking" fra 21. august 1942 til 3. oktober 1942.
Følger undervisningen på en pionerskole i foråret 1943
Korpspionerchef i VI. Waffen-Armee Korps der SS (lettisches) fra sommeren 1943 til kapitulationen den 8. maj 1945

Dekorationer
1939 Eisener Kreuz II: efterår 1942
1939 Eisener Kreuz I:
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz: efterår 1942

Kilder

Landwehr, Richard: Siegrunen #59, Summer 1995
Landwehr, Richard: Siegrunen #67 (Special Issue) “Nordic Volunteers” 1999