gen_770.1.gifgen_254.1.gifForsidenNyhederFrikorps DanmarkRegiment DanmarkLedende TyskereLuftwaffeGestapoDanske NazisterSchalburgkorpsetHipo og ETTerrorgrupperneDe likvideredeRetsopgøretBiografierPortrætsamlingenDekorationerReferencerBagsiden

gen_286.1.gif

Ejnar Jørgensen

joergensen_einar1.jpg

Født: 20. marts 1898.
Død: ?

Købmand. En af den danske nazismes pionerer. Frivillig i den etiske frihedskamp i 1919 til 1920. Den 16. november 1930 medstifter af DNSAP. Medvirker aktivt ved førerkuppet i 1933 på Fritz Clausens side. Forbliver Fritz Clausens tro væbner indtil bruddet mellem de to i 1943, selvom familien Bryld’s indtræden i ledelsen af DNSAP løbende giver problemer.

Einar Jørgensen er en af de mest aktive nazister i DNSAP. Han har flere tillidsposter end nogen anden. Fra 1933 er han medlem af partirådet og distriktsleder for Sjælland. Den sidste post gør ham i løbet af trediverne til en slags fører for DNSAPs medlemmer på Sjælland. Fra 1935 bliver han medlem af partistaben og fra 1936 sysselleder for Vestre Syssel. Han opstiller til folketinget i 1932, 1935, 1939 og 1943, hvor han vælges. Han er leder af Storrådet fra 1. februar 1941 til 29. april 1944, sysselleder for Syssel Tyskland fra 1. juni 1942 til april 1943, stabsleder i DNSAP juni 1943 og slutteligt kolonnefører i SA.

Som SA-mand er han arkitekten bag nogle af DNSAPs konfrontationer med ordensmagten i 1940. Den 9. april 1940 forsøger han at besætte Christiansborg uden held. Han deltager i Roskildeslaget og i Spadeslaget ved Haderslev.

I efteråret 1942 rejser han som Untersturmführer med Frikorps Danmark til fronten. Han er netop den 3. august 1942 blevet idømt 3 måneders fængsel for overtrædelse af mødeforbudet. Senere efter hjemkomsten bliver han ved tysk indgriben benådet. Hjemvendt bliver han i marts 1943 valgt til Folketinget, og senere fra 8. februar 1944 bliver han rådgiver for Fritz Clausens stedfortræder Theophilius Larsen.

Den 20. maj 1944 bliver han udstødt af DNSAP efter gentagne gange at have forbrudt sig mod partiets vedtægter. Siden marts 1944 har han ved flere møder agiterer kraftigt mod partiets ledelse, som han finder uværdige til opgaven. Med sig tager han store dele af DNSAPs medlemmer på Sjælland og DNSAP svækkes herefter alvorligt. Den 7. august 1944 går Ejnar Jørgensen og hans store følge ind i "Dansk National Samling".

I efteråret 1943 er Ejnar Jørgensen på foredragsturne med K.B. Martinsen fra Schalburgkorpset. Ejnar Jørgensen ser i Schalburgkorpset nogle muligheder for at samle dansk nazisme, men disse forhåbninger forsvinder. Det er derfor en skuffet Ejnar Jørgensen, der den 15. marts 1945 vender tilbage til DNSAP, da "Dansk National Samling" underlægges DNSAP.

Efter befrielsen bliver Ejnar Jørgensen arresteret og fængslet på trods af, at han er lovligt valgt folketingsmand. Ved Københavns Byret bliver han den 27. marts 1947 idømt fem års fængsel. Den 5. juni 1948 ændres dommen til 10 års fængsel ved Østre Landsret. Den 11. marts 1949 idømmes Ejnar Jørgensen ved Højesteret 8 års fængsel.

 

Kilder

GADs Leksikon: Hvem var Hvem 1940-1945, Gads Forlag 2005
Lauridsen, John T.: Dansk Nazisme 1930-45 – og derefter", Gyldendal 2002