gen_770.1.gifgen_254.1.gifForsidenNyhederFrikorps DanmarkRegiment DanmarkLedende TyskereLuftwaffeGestapoDanske NazisterSchalburgkorpsetHipo og ETTerrorgrupperneDe likvideredeRetsopgøretBiografierPortrætsamlingenDekorationerReferencerBagsiden

gen_286.1.gif

Nationalsocialistisk Ungdom

NSUer.jpg

Nationalsocialistisk Ungdom (NSU)

NSU bliver i første omgang stiftet i oktober 1932 efter moderpartiet DNSAPs reorganisering. De medlemmer af partiet, der er under 18 år bliver skilt ud fra SA i en organisation for sig selv. Organisationen kalder man Nationalsocialistisk Ungdom (NSU). Reelt opstår der kun en afdeling i København og efter kun en måned forlader afdelingen partiet sammen med lederen af DNSAPs københavnerafdeling Wilfred Petersen, der starter sit eget nazistparti.

Den tidligere københavnerafdeling fortsætter aktivisterne i Wilfred Petersens Nationalsocialistisk Parti (NSP) under navnet NSU, og der eksisterer på dette tidspunkt altså to organisationer med samme navn – DNSAPs dog kun på papiret.

Den 1. september 1934 bliver NSU genstiftet af Carl Christian Blangsted Stender, der sammen med DNSAPs første fører Cay Lembcke var en af pionererne i den danske spejderbevægelse. De første år bruger man navnet "Danske Drenge" for ikke at blive forvekslet med Wilfred Petersens NSU. Først i 1936 skifter man navnet tilbage til Nationalsocialistisk Ungdom (NSU). Organisationen har de første år kun få medlemmer og udefra minder NSU mest af alt om en spejderbevægelse.

NSU har fra begyndelsen til formål at skole den nationalsocialistiske ungdom under 18 år til at blive gode nationalsocialistiske borgere. Når NSUerne var fyldt 18 år stod SA klar til at overtage opdragelsen. Den politiske skoling er dog endnu ikke nær så markant, som den senere bliver.

Op gennem 1930erne udvikler organisationen sig. Ligesom i SA bliver NSU en parallelorganisation til DNSAP med egen uniform og eget symbol: Solhjulet. I begyndelsen bruger man i stor stil de samme metoder som i spejderbevægelsen, men dette ændres, da officer i den Kongelige Livgarde Christian Frederik von Schalburg den 15. januar 1939 bliver udnævnt til landsungdomsfører i NSU. Med hans indtræden i organisationen får man sin egen organisationsplan, og organisationen ændrer karakter fra en spejderbevægelse til en militær forberedelse med indslusning af NSUerne i Waffen-SS som et vigtigt formål.

I lighed med Hitlerjugend i Tyskland ser man i DNSAP med stort alvor på opdragelsen af den nazistiske ungdom. Ungdommen er fremtiden. Efter Tysklands angreb på Sovjetunionen begynder man samtidig at lægge pres på de unge til at melde sig til Waffen-SS i kampen mod kommunismen. Mange NSUere følger opfordringerne og melder sig til Waffen-SS.

C.F. von Schalburg er på papiret landungdomsfører helt frem til sin død den 2. juni 1942. I to lange perioder af sin tid som landsungdomsfører er han dog optaget andetsteds og kan ikke hellige sig arbejdet i NSU. I begge perioder er der udnævnt i fungerende landsungdomsfører i von Schalburgs sted. I første periode i 1940 er von Schalburg i Finland for at deltage på finsk side i kampen mod Sovjetunionen. Da han kommer hjem er Danmark besat og von Schalburg er nedtrykt. I den anden periode har von Schalburg meldt sig til Waffen-SS og kæmper mod kommunisterne på østfronten. Her falder han den 2. juni 1942 som kommandør for Frikorps Danmark.

Den nye leder af NSU Hans Jensen skiller den 15. september 1943 NSU ud fra DNSAP. NSU får nu sine midler direkte fra besættelsesmagten og økonomien og aktivitetsniveauet kan forhøjes. NSU har i de første krigsår været plaget af interne magtkampe, men med Hans Jensen udnævnelse til landsungdomsfører efter von Schalburgs død forstummer disse magtkampe.

Den 15. marts 1945 er krigen ved at være forbi og NSU bliver igen underlagt DNSAP. DNSAP har længe været et parti i opløsning og NSU går langsomt i opløsning herefter.

1942-04-26 - Schalburg taler i KB-hallen.jpg

Landsungdomsførere

Carl Christian Blangsted Stender: 1. september 1934 – 24. juni 1936
Asger Viktor Schubert: 24. juni 1936 – 15. januar 1939
C.F. von Schalburg: 15. januar 1939 – 2. juni 1942
Hans Jensen: 12. november 1942 – 5. maj 1945

Fungerende Landsungdomsførere

Christian Teisen: 27. februar 1940 – april 1940 (under C.F. von Schalburgs orlov i Finland)
Knud Henning Hansen: april 1940 – september 1940 (under C.F. von Schalburgs orlov i Finland og Danmark)
Erik Kristian Schive Lærum: 1. november 1940 – 8. september 1941 (under von Schalburgs orlov på Østfronten)
Hans Jensen: 9. september 1940 – 11. november 1942 (under von Schalburgs orlov på Østfronten, samt i tiden efter hans død).

Kilder

Kirkebæk, Mikkel: "Beredt for Danmark - Nationalsocialistisk Ungdom 1932 - 1945". Høst og søn, 2004.